top of page
Chart analysis

"Можеш да управляваш, само това, което можеш да измериш" 

Питър Дракър  

Бизнес анализи и финанси на фирмата

Независимо от вида и размера на дружеството, което управлявате, целите на всеки бизнес са да увеличава печалбата и да постига растеж на компанията.

Завладяни от оперативна работа, постоянни задачи и напрежение, собствениците често управляват финансовата страна на бизнеса предимно оперативно, разчитайки на опит, усет и базови данни, които невинаги са точни. Точната, навременна и надеждна информация е наложителна за вземането на ефективни стратегически решения относно дейността на Вашата компания. 

Предизвикателството
Вашата финансова отчетност трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да предоставя жизненоважна информация, която да поддържа финансовия Ви модел печеливш и под контрол. Но като малък или среден бизнес, може да Ви е нерентабилно да назначите квалифициран финансист на пълен работен ден.

Ако отговорът Ви на един или повече от въпросите изброени по-долу е "НЕ", вероятно Ви липсва жизненоважна бизнес информация, която можем да Ви помогнем да получавате регулярно.

  • Получавате ли като собственик/управител ежемесечно обобщение на ключовите показатели за ефективност (KPIs)?

  • Знаете ли колко точно печелите от 1 брой от всеки артикул/услуга?

  • Знаете ли колко точно печелите от всеки свой клиент? След всички промоции и отстъпки в твърди суми и в процент? Знаете ли колко е промоционалният Ви оборот с всеки клиент?

  • Знаете ли колко е себестойността на всеки артикул или услуга по компоненти с точност до стотинка?

  • Знаете ли с колко точно стотинки ще се промени себестойността на всеки артикул, когато цената на тока се увеличи с 12% например? А ако увеличите заплатите с 8%?

  • Планирате ли разходите и приходите за бъдещи периоди? Изготвяте ли годишен/тримесечен фирмен бюджет?

  • Планирани ли са паричните потоци на компанията Ви за бъдещи периоди?

  • Можете ли да се похвалите, че никога не се случва да имате ликвидни затруднения ?

capture.jpg
Anchor 1
Technicians Working On Machine

Връзка с нас

ул. Шипка 6, 1504 София

Shaking Hands
bottom of page