top of page

Какво предлагаме?

Предлагаме да си поговорим.

Само в един нормален бизнес разговор може да разберем Вашите нужди. На база него ще идентифицираме най-подходящите финансови показатели спрямо типа на Вашия бизнес. Целта ще бъде да увеличим печалбата и ликвидността на фирмата Ви. Ще разработим месечни и при нужда дори седмични отчети за управление. Нашата услуга ще бъде съобразена с Вашата конкретна ситуация. 

Business Consultation

Какво ще получите:

Финансово обоснована стратегия за повишаване на печалбата

Ние знаем, че като собственик/управител имате достататъчно оперативни задачи, които запълват ежедневието Ви. Нашата цел е да изградим детайлен финансов модел за максимална печалба на бизнеса Ви. По клиенти, по артикули, по канали на продажби. 

По-добро управление на паричните потоци

Паричните потоци са жизненоважни за непрекъснатостта на Вашия бизнес. В много компании, управлението на паричните потоци остава малко на заден план и това често води до ликвидни проблеми, а понякога и до фалит. Ние ще предоставяме точни прогнози за Вашите паричните потоци и ще предложим най-подходящите за Вас финансови инструменти, които да използвате за изглаждането на периодите с дефицит на касова наличност.

Навременна и точна управленска информация

Счетоводните отчети в България рядко отразяват действителността. Ние ежемесечено ще представяме пред Вас отчети и анализи, които ще показват реалната ситуация във Вашето дружество. 

bottom of page