top of page

Екип

Vladislav _edited_edited.jpg
  • LinkedIn

Владислав Василев

111 - Copy_edited.jpg
  • LinkedIn

Юлиан Урдов

Деница Танева

Юлиан е финансов анализатор. Бакалавър по "Финанси" и магистър по "Финансов мениджмънт".  Притежава  сертификати от JVI и CFI - FMVA®. Преди да съоснове UV Consult с Владислав, Юлиан започва професионалната си кариера в "АИАП", продължава в "Министерство на финансите" и впоследствие преминава в частния сектор. Има специален интерес към оптимизиране управлението на паричните потоци.

UV site Onik_edited.jpg

Оник е финансов анализатор. Завършил е "Финанси" и притежава сертификати за финансово моделиране от CFI - FMVA® и FMI. Преди да започне в UV Consult, Оник е бил част от няколко големи международни компании. Там придобива опит с инвестиционни фондове и участва в проекти на Световната Банка за анализ ефективността на някои от най-големите инфраструктурни проекти в световен план. В свободното си време обича да играе шах.

Оник Ованесян

Владислав започва професионалния си път с почасова работа като студент и стига до позицията "директор продажби", като управлява екип от над 65 човека и над 50 млн лв. оборот. Работил е на ръководни позиции в някои от най-големите български (Белла, Авенди, MFG) и международни компании (METRO Cash&Carry, Henkel), както и като консултант със стартиращи и развити български компании. Бакалавър по "Индустриален мениджмънт" и магистър по "Икономика на търговията". 

Denica_min_edited.jpg

Деница е финансов анализатор. Mагистър по „Икономика и финанси“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификат за финансово моделиране от CFI - FMVA®. Говори китайски свободно и професионалната си кариера започва в Китай. Преди да стане част от екипа на UV, Деница работи в големи международни компании, където специализира в контрол на приходите.
В свободното си време обича да спортува и да похапва мандарини.

  • LinkedIn
  • LinkedIn
bottom of page