top of page

Процес

Financial Reports

1. Отчетност

Солидната основа

Ние сме перфекционисти. За да си вършим отлично нашата работа се нуждаем от детайлна отчетност на процесите в дружеството. Заедно ще оптимизираме отчетността във Вашия бизнес така, че да отговоря на високите стандарти.

2. Анализ

Същинската работа

Ще съставяме необходимите за анализите отчети. Ще инспектираме подробно бизнес процесите в дружеството посредством различни сечения и ще правим детайлен финансов анализ. Ще отговоряме на въпроси като: 

"От какво/кого печеля най-много? Колко точно?", "Защо има печалба, а пари в касата няма?.."  и още много други.

Ще виждате бизнеса си от друг ъгъл.

Man Working at a Desk
In a Meeting

3. Дискусия

Препоръки и съвети

Ще Ви презентираме и обсъждаме с Вас резултатите от анализите и ключовите показатели. Заедно ще намерим решение на текущите проблеми както и как да подобряваме допълнително силните страни. Ще изготвим план, който да доведе до максимизиране на финансовите резултати на дружеството Ви и стриктно ще следим за изпълнението му.

bottom of page